Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Termin składania ofert

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Urszula Łopieńska

Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych skróciła minimalne terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym. Zdaniem ustawodawcy przyspieszy to udzielanie zamówień publicznych.

Uchwalona przez sejm 2 grudnia 2009 r. tzw. duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 223, poz. 1778) miała na celu dostosowanie przepisów prawa polskiego do przepisów unijnych, tj. dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (DzUrz UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31), tzw. dyrektywy odwoławczej.

 

Zmiany nowelizacyjne miały dotyczyć głównie działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), czyli środków ochrony prawnej, jednakże w trakcie prac nad nowelizacją ustawodawca wprowadził szereg innych, równie istotnych, zmian, m.in. dotyczących terminów składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym.

tabelach 12 porównane zostały terminy obowiązujące przed nowelizacją i terminy, które obowiązują od 29 stycznia br.

Zgodnie z zapisami dyrektyw

W przetargu nieograniczonym główna zmiana to skrócenie minimalnych terminów na składanie ofert dla robót budowlanych o wartości poniżej progów unijnych.  Skróceniu uległy również terminy składania ofert dla zamówień powyżej progów unijnych, lecz zamawiający może z nich skorzystać tylko w sytuacji, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie zamieszczone we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, które zostało opublikowane na co najmniej 52 dni lub nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysyłania ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

 

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany dotyczące minimalnych terminów składania ofert niewątpliwie przyczynią się do przyspieszenia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

W przetargu ograniczonym natomiast skrócono minimalne terminy na składanie ofert dla robót budowlanych o wartości poniżej progów unijnych. Również tak jak w przypadku przetargu nieograniczonego skróceniu uległ minimalny termin składania ofert dla zamówień powyżej progów unijnych, w sytuacji gdy przedmiotowe zamówienie zostanie zamieszczone we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, które zostało opublikowane na co najmniej 52 dni lub nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysyłania ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne