Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Nie tylko cena może mieć znaczenie

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Przemysław Kuderczak
Autor: Bartłomiej Brosz

Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem nietrafionym.

Pojęcie najkorzystniejszej oferty zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Według tego zapisu za ofertę najkorzystniejszą należy uznać ofertę z najniższą ceną lub ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Ustawodawca w ustawie przytacza przykładowy (otwarty!) katalog kryteriów oceny ofert, które zamawiający może wykorzystać w konkretnym, prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kryterium obligatoryjne

Ustawodawca stworzył więc dwa sposoby weryfikacji oferty pod kątem jakości merytorycznej: na podstawie ceny oraz na podstawie ceny i innych kryteriów. Należy przy tym pamiętać, iż cena obligatoryjna oznaczać będzie najniższą cenę brutto. Nie jest możliwe, by zamawiający w ogłoszonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosował jako kryterium wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, ofertę z ceną najbardziej zbliżoną do średniej ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (orzeczenie ETS z dnia 28 marca 1985 r., C-247/83 oraz wyrok zespołu arbitrów z dnia 
1 sierpnia 2006 r. – UZP/ZO/0-2186/06).

 

Nie jest też możliwe, aby zamawiający w ogóle nie zamieścił w swoim postępowaniu kryterium cenowego jako jednego z kryteriów oceny ofert, gdyż jest ono obligatoryjne i musi być zastosowane w każdym postępowaniu bez względu na jego wartość lub przedmiot.

 

Kryterium cenowe stosowane łącznie z innymi kryteriami winno być stosowane właściwie obowiązkowo w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których nie można opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

 

Każde z kryteriów musi być dokładnie przez niego opisane co do sposobu obliczenia i punktowania. Wymóg szczegółowego i czytelnego opisu kryteriów zawiera art. 36 ust. 1 pkt 13 pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający zobowiązany jest do opisu kryteriów w siwz, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu ich oceny (wyrok zespołu arbitrów z dnia 10 stycznia 2006 r. – UZP/Z0/0-127/06).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne