Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nieprawdziwe informacje

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Iwona Treścińska

Interpretacja przesłanki wpływu nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie wykonawcy na wynik postępowania w świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, wydał 19 listopada 2009 r. precedensowy wyrok w sprawie V Ca 2024/09 ze skargi wykonawcy przeciwko Ministerstwu Finansów od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 947/09).

Stan faktyczny sprawy

Ministerstwo Finansów prowadziło w trybie dialogu konkurencyjnego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w resorcie finansów”. W ogłoszeniu podano, że do dialogu zostanie zaproszonych pięciu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów.  Warunkiem udziału w zakresie doświadczenia było wykazanie się opracowaniem minimum dwóch studiów projektowych konsolidacji i/lub centralizacji systemów informatycznych o wskazanych parametrach, za które były przyznawane punkty. W przypadku świadczenia usług nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanego studium projektowego przyznawane za niego punkty były podwajane.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło siedmiu wykonawców, jednak tylko trzech spełniało warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczył jednego z uczestników z powodu złożenia nieprawdziwych informacji dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją wskazanego w wykazie projektu. Podstawą wykluczenia był art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w brzmieniu sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591). Z referencji dotyczącej tej usługi wynikało bowiem, że wykonawca sporządził projekt konsolidacji systemu informatycznego stanowiący program funkcjonalno-użytkowy. W referencji zaznaczono, że program ten będzie częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wdrożenie projektu. Łatwo było sprawdzić, że projekt ten nie został jeszcze wdrożony, gdyż zamówienie na realizację systemu nie zostało ogłoszone. Nieprawdziwość informacji była więc oczywista, jednakże nawet bez podwójnej punktacji za projekt wykonawca kwalifikował się na tzw. krótką listę pięciu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Dlatego też pojawiła się niepewność co do możliwości wykluczenia nieuczciwego skądinąd wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne