Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Organizacja transportu zbiorowego

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Marcin Piątek
Tagi:    kontrola   kary umowne

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach procedury niekonkurencyjnej.

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 166 ust. 1) rolą samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej przez realizację zadań publicznych. W myśl zasady pomocniczości (subsydiarności) jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) służą społeczności lokalnej, wykonując na jej rzecz zadania własne, w celu poprawy jej funkcjonowania.

Bez wątpienia służebność w samorządzie terytorialnym jest wyznacznikiem współczesnego nowego zarządzania publicznego, opartego na następujących filarach: służenie, interes publiczny jako cel, myślenie strategiczne i demokratyczne, służenie obywatelom, odpowiedzialność, cenienie ludzi, cenienie obywatelstwa i służby publicznej1.

Wskutek postępu cywilizacyjnego, poprawy warunków życia oraz wzrostu wymagań obywateli w zakresie standardów wykonywania służby publicznej administracja samorządowa (w tym przede wszystkim gminna) została prawnie zobowiązana do działania na korzyść społeczności lokalnej i angażowania jej członków w sprawy wspólnoty samorządowej.

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyspecyfikowano szereg zadań własnych gminy, wśród których wskazano m.in. obowiązek zapewnienia transportu zbiorowego mieszkańcom na swoim terenie w celu:

 

  • umożliwienia mieszkańcom efektywnego przemieszczania się i komunikowania;
  • usprawnienia organizacyjnego i logistycznego gminy przez efektywne powiązanie linii komunikacyjnych z innymi jst;
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia.


Sposób, w jaki zostanie zrealizowany ten obowiązek przez gminę, czyli forma organizacyjno-prawna realizacji tego zadania, zależy od wielu czynników, np. miejscowych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, a także od lokalizacji, liczby ludności czy zasięgu terytorialnego (obszaru).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne