Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Książki, informatory i czasopisma

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Agnieszka Szulakowska

Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania.

Problemy związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest usługa druku wydawnictw, w tym książek, informatorów i czasopism, dotyczy w szczególności określonej grupy zamawiających, tj. szkół wyższych, instytucji kultury, muzeów, instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych, ale również pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

W myśl art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający zobowiązany jest do sprecyzowania przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle dokładny, by wykonawca przed sporządzeniem oferty mógł zweryfikować, jaki będzie zakres świadczenia, oraz wskazać jego cenę obejmującą cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń tak, aby mógł on zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania. Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę obowiązku doprecyzowania zapisów specyfikacji, powołując się na prawo zadawania pytań w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jej treści. Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach mają zaoferować, aby spełniał on wymagania siwz.

Elementy opisu

Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia na usługę druku wydawnictw, powinien w szczególności wskazać takie elementy, jak:

1) nakład – całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej (liczba jednakowych kopii);
2) objętość – liczba stron w ulotce, czasopiśmie lub książce albo liczba składek (tj. zadrukowanych arkuszy papieru złożonych jedno- lub wielokrotnie; złożona składka ma najczęściej 4, 8, 12, 16, 20, 24 lub 32 stronice);
3) zadruk (tj. obszar, na którym zostanie naniesiona farba) oraz określenie liczby kolorów, które zostaną wykorzystane do produkcji danej pracy (przeważnie używa się zestawu 4 kolorów podstawowych) wraz ze wskazaniem, czy druk będzie jedno- czy dwustronny, np.:

 

  • 4+0 lub 4/0 – pełnokolorowy (farbami procesowymi) zadruk jednostronny,
  • 4+4 lub 4/4 – pełnokolorowy (farbami procesowymi) zadruk obustronny,
  • 1+0 lub 1/0 – jednokolorowy zadruk jednostronny,
  • 1+1 lub 1/1 – jednokolorowy zadruk obustronny (każda strona może być zadrukowana innym kolorem),
  • 4+1 lub 4/1 – awers pełnokolorowy (farbami procesowymi), rewers jednokolorowy,
  • 5+0 lub 5/0 – pięciokolorowy (w przypadku użycia kolorów dodatkowych) zadruk jednostronny;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne