Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Realne udostępnianie potencjału osobowego

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    konsorcjum   podmiot trzeci

Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy?

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. W myśl art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W praktyce tematyka korzystania z potencjału podmiotów trzecich wzbudza wiele kontrowersji. W przypadku potencjału osobowego powstaje m.in. bardzo istotne pytanie o to, czy można te same osoby wskazywać jako zasób kadrowy w różnych przetargach, których realizację zaplanowano w podobnym czasie. Jest to pytanie o realny udział w wykonaniu zamówienia osób wskazanych jako tzw. personel kluczowy.

Potencjał własny czy podmiotu trzeciego

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i spełnienia warunków stawianych przez zamawiającego może być oparte na różnych podstawach i stosunkach prawnych. W praktyce mogą pojawić się np. wątpliwości dotyczące tego, kiedy wykonawca dysponuje własnym potencjałem, a kiedy potencjałem podmiotu trzeciego.

Wykonawca w danym przetargu musi wykazać się prawem do dysponowania konkretnymi osobami. Jeżeli są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie cywilnoprawnej umowy o współpracy, to zasadniczo nie ma wątpliwości co do tego, że są one potencjałem osobowym danego wykonawcy. Trudności pojawiają się wtedy, gdy osoba współpracująca z danym wykonawcą prowadzi działalność gospodarczą, czyli jest samozatrudniona albo pozostaje w stosunku pracy w pełnym/niepełnym wymiarze i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Powstaje pytanie, czy w świetle pzp taką osobę należy traktować jako osobną firmę (czyli podmiot trzeci), co w konsekwencji oznaczałoby, że wykonawca, startując w przetargu, musi uzyskać od niej pisemne zobowiązania o udostępnieniu potencjału zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp.

Linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) jest w tym zakresie spójna. W orzeczeniu z 2 lipca 2009 r. (KIO/UZP 766/09) KIO stwierdziła, że w przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a tą osobą, dysponowanie to ma charakter bezpośredni. Przy czym bez znaczenia jest tutaj natura prawna takiego stosunku (a zatem, czy jest to umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna czy samozatrudnienie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Podobne stanowisko zaprezentowała Izba również w późniejszych wyrokach, a także Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne