Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Obliczanie wartości usług

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Robert Bartkowski

Zanim zamawiający oszacuje wartość usługi, którą zamierza zamówić, musi dokonać jej prawidłowej kwalifikacji i określić, czy jest to usługa powtarzająca się okresowo, czy też możliwe jest jej jednorazowe zrealizowanie.

Konstrukcja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje zamawiającemu kolejność wykonania czynności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem zgodnie z założoną kolejnością najpierw zamawiający zobowiązany jest przygotować opis przedmiotu zamówienia. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż przedmiot zamówienia musi być określony w sposób zapewniający jego „kompleksową” realizację, zapewniającą osiągnięcie założonego celu. Jest to bardzo ważne z uwagi na często spotykane nieprawidłowości polegające na tym, że zamawiający realizuje tylko część zamówienia, a w dalszej kolejności zleca jego dalszą realizację, co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionego podziału na części i tym samym zaniżenia jego wartości. Prawidłowo określony przedmiot zamówienia (realizacja od A do Z) daje zamawiającemu podstawy do określenia prawidłowej jego wartości.

Właściwa kwalifikacja

Przystępując do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi, w pierwszej kolejności musimy dokonać właściwej kwalifikacji zamówienia wymaganego do realizacji. Podczas kwalifikacji musimy dokonać rozróżnienia zamówienia pod względem sposobu jego realizacji. Można tutaj wyróżnić następujące rodzaje usług: powtarzające się okresowo tego samego rodzaju oraz realizowane jednorazowo.

 

  • Usługi powtarzające się okresowo

 

Usługi powtarzające się okresowo tego samego rodzaju sprawiają zamawiającym wiele kłopotów. Dzieje się tak dlatego, iż ustawa nie zawiera legalnej definicji tych usług. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób jednolitego zdefiniowania pojęcia „tego samego rodzaju”. Taki sam problem interpretacyjny pojawia się przy pojęciu usługi powtarzającej się okresowo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne