Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Obliczanie wartości usług

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Robert Bartkowski

Zanim zamawiający oszacuje wartość usługi, którą zamierza zamówić, musi dokonać jej prawidłowej kwalifikacji i określić, czy jest to usługa powtarzająca się okresowo, czy też możliwe jest jej jednorazowe zrealizowanie.

Konstrukcja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje zamawiającemu kolejność wykonania czynności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem zgodnie z założoną kolejnością najpierw zamawiający zobowiązany jest przygotować opis przedmiotu zamówienia. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż przedmiot zamówienia musi być określony w sposób zapewniający jego „kompleksową” realizację, zapewniającą osiągnięcie założonego celu. Jest to bardzo ważne z uwagi na często spotykane nieprawidłowości polegające na tym, że zamawiający realizuje tylko część zamówienia, a w dalszej kolejności zleca jego dalszą realizację, co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionego podziału na części i tym samym zaniżenia jego wartości. Prawidłowo określony przedmiot zamówienia (realizacja od A do Z) daje zamawiającemu podstawy do określenia prawidłowej jego wartości.

Właściwa kwalifikacja

Przystępując do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi, w pierwszej kolejności musimy dokonać właściwej kwalifikacji zamówienia wymaganego do realizacji. Podczas kwalifikacji musimy dokonać rozróżnienia zamówienia pod względem sposobu jego realizacji. Można tutaj wyróżnić następujące rodzaje usług: powtarzające się okresowo tego samego rodzaju oraz realizowane jednorazowo.

 

  • Usługi powtarzające się okresowo

 

Usługi powtarzające się okresowo tego samego rodzaju sprawiają zamawiającym wiele kłopotów. Dzieje się tak dlatego, iż ustawa nie zawiera legalnej definicji tych usług. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób jednolitego zdefiniowania pojęcia „tego samego rodzaju”. Taki sam problem interpretacyjny pojawia się przy pojęciu usługi powtarzającej się okresowo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne