Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zaliczki na roboty budowlane

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    zaliczka   siwz

Przed nowelizacją z 2013 r. w pzp wskazywano jedynie możliwość udzielania zaliczek. Obecnie ustawa przewiduje sytuacje, w których wypłata zaliczki jest obowiązkiem zamawiającego.

Na skutek ubiegłorocznej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) do systemu zamówień wprowadzono m.in. zmiany dotyczące udzielania zaliczek (art. 143a ust. 1 pkt 2 pzp). Sama możliwość wypłacania zaliczek (wskazana w art. 151a pzp) pojawiła się w pzp 5 listopada 2009 r. w wyniku ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz dla robót budowlanych.

Podstawy prawne

Chcąc wyjaśnić zasady udzielania zaliczek i podstawy prawne ich stosowania, należy odwołać się do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 7 określono zasadę praworządności (zwaną też zasadą legalizmu), która wskazuje, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Natomiast zgodnie z art. 216 § 1 konstytucji środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. Zagadnienia wydatkowania środków publicznych przez jednostki należące do sektora finansów publicznych zostały z kolei uregulowane w art. 44 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp), który odwołuje się do przepisów o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 14 pzp, jeżeli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej, to do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc). W art. 743 kc wskazano natomiast, że jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, to dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Udzielanie zaliczki przyjmującemu zlecenie związane jest z obowiązkiem pokrywania ponoszonych przez niego wydatków. Obowiązek udzielenia zaliczki uzależniony jest zatem od wystąpienia następujących przesłanek:

 

  • dla prawidłowego wykonania zlecenia konieczne jest poniesienie pewnych kosztów;
  • przyjmujący zlecenie zażądał udzielenia zaliczki.


Można zatem wysnuć wniosek, że podstawą prawną umożliwiającą stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych są zasady określone w art. 151a i 143a ust. 1 pkt 2 pzp.

Zaliczka to nie zadatek

Z uwagi na brak definicji legalnej zaliczki wydaje się zasadne odróżnienie zaliczki od zadatku. Instytucje te różnią się między sobą przede wszystkim funkcją. Różne są także podstawy do ich udzielenia oraz konsekwencje ich zastosowania w stosunkach prawnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne