Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    unieważnienie umowy   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Zamawianie usług prawnych

Urząd miejski od paru lat prowadzi punkt konsultacyjny ds. uzależnień. Porady udzielane w nim są bezpłatne. Punkt zatrudnia 6 osób, w tym psychologa, kuratora, pedagoga oraz radcę prawnego. Urząd miejski zawarł w tym roku umowę na obsługę prawną dla swoich potrzeb powyżej progu unijnego. Funkcjonują także dodatkowo umowy na obsługę prawną jednostek oświatowych oraz na świadczenie pomocy prawnej w odniesieniu do zamówień o specjalistycznym charakterze. Czy wobec tego możliwe będzie zawarcie umowy z radcą prawnym obsługującym punkt konsultacyjny w trybie pozaustawowym, tak jak dotychczas?

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro. Tym samym, w normalnym stanie rzeczy, podpisanie umowy z radcą prawnym pracującym w punkcie konsultacyjnym odbywa poza przepisami ustawy, o ile powyższy próg wartości umowy nie zostanie przekroczony. Sytuacja zaczyna się komplikować wówczas, gdy jednostka potrzebuje usług większej liczby prawników i zmuszona jest, z uwagi na wartość usługi, dokonać tego zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1a pzp w przypadku pewnej grupy usług prawniczych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo z wolnej ręki, jak to miało miejsce w analizowanej sytuacji. Powstaje więc wątpliwość, czy podpisanie umowy z radcą prawnym na świadczenie przez niego porad w punkcie konsultacyjnym nie będzie poczytane jako dzielenie zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy, co z mocy art. 32 ust. 2 pzp jest niedopuszczalne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne