Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Spółdzielnie

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    oświadczenie

Zamawiający zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych niejednokrotnie spotykają się z tą formą prowadzenia działalności. Warto więc poznać zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółdzielni.

Wpolskiej gospodarce przez długi czas spółdzielnie – obok przedsiębiorstw państwowych – były jednym z podmiotów odgrywających najważniejszą rolę w obrocie prawnym. Przemiany, jakie dokonały się w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, spowodowały jednak, iż ta forma prowadzenia działalności gospodarczej znacznie straciła na swoim znaczeniu. Z uwagi na dopuszczalność na gruncie polskiego prawa prowadzenia działalności gospodarczej w tej właśnie formie, warto jednak poznać zasady dotyczące tworzenia, funkcjonowania czy w końcu reprezentacji spółdzielni.

Założyciele spółdzielni

Definicja legalna spółdzielni została zawarta w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) – dalej: ps.

 

Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów oraz dokonują wyboru organów spółdzielni. Wybór ten należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

 

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza niż dziesięć (jeżeli założycielami są osoby fizyczne) i niż trzy (jeżeli założycielami są osoby prawne). W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli (osób fizycznych) nie może być mniejsza niż pięć.

 

Kolejną cechą spółdzielni jest obowiązkowe wspólne prowadzenie działalności gospodarczej w interesie jej członków. Na przestrzeni lat ustawowy cel utworzenia i funkcjonowania spółdzielni ulegał zmianom. W obecnym brzmieniu ustawy zrezygnowano ze wskazania na cele kulturalno-oświatowe, akcentując gospodarczy aspekt jej działalności. Art. 1 § 2 ps wskazuje jedynie, że spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne