Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zagraniczna pomoc

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Robert Bartkowski

Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je specjalny regulamin.

Współczesna armia – poza działaniami zbrojnymi – realizuje również szereg innych zadań niezwiązanych z typowymi działaniami militarnymi. Do najważniejszych z nich można zaliczyć udział w akcjach humanitarnych i ratowniczych. To, że żadna operacja prowadzona na misji stabilizacyjnej czy pokojowej nie może w dzisiejszych czasach być realizowana bez tego typu wsparcia, jest sprawą oczywistą. Realizacja tych zadań jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Nie sposób wyobrazić sobie jednak ich wykonania przy zastosowaniu w pełnym zakresie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Dlatego też w wyniku nowelizacji przepisów ustawodawca postanowił wprowadzić tu stosowne wyłączenie. Wyłączenie to zawarto w treści art. 4 pkt 5a pzp.

Specjalny regulamin

Zwolnienie jednostek wojskowych ze stosowania procedur przewidzianych w pzp podczas wydatkowania środków finansowych w ramach pomocy zagranicznej nie świadczy jednak o całkowitej dowolności i pełnej swobodzie w tym zakresie. Zasady realizacji zamówień w polskich kontyngentach wojskowych i polskich jednostkach wojskowych poza granicami państwa w ramach polskiej pomocy zagranicznej reguluje Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2008 r. (nr 575/MON).

 

Zawarty tam regulamin określa tryb postępowania polskiego personelu PRT oraz CIMIC poza granicami państwa przy realizacji projektów pomocowych. Znajduje on zastosowanie w przypadku zamówień, które swoim zakresem obejmują programy pomocowe finansowane ze środków budżetowych. Środki te za każdym razem muszą być wydatkowane z zachowaniem zasad:

 

  • legalności,
  • gospodarności,
  • celowości,
  • rzetelności,
  • równego traktowania potencjalnych wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne