Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Dariusz Wieczorek, Katarzyna Wieczorek

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Oznacza to, iż zamawiający jest zobowiązany do upublicznienia faktu rozpoczęcia procedury przetargowej oraz do udostępnienia całej dokumentacji z postępowania1. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zapewnia ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ograniczenie zasady jawności

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 ust. 2 pzp). „Ograniczeniem zasady jawności jest nieudostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Uznanie określonych informacji za tajemnicę nie jest jednak swobodne, gdyż musi opierać się na ustawie z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”2.

 

  • Wyrok KIO z dnia 1 sierpnia 2008 r. (KIO/UZP 745/08)

 

„Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ma charakter wyjątkowy, gdyż zasadą jest jawność postępowania o zamówienie publiczne i jawność ofert”.

 

  • Wyrok KIO z dnia 28 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP 451/09)

 

„O uznaniu informacji za tajemnicę (przedsiębiorstwa) świadczy bowiem treść informacji, które zostały zastrzeżone, a nie samo działanie wykonawcy mające na celu zachowanie ich poufności”.

 

  • Wyrok KIO z dnia 31 marca 2009 r. (KIO/UZP 338/09)

 

„Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ma żądać od wykonawcy wykazania się zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób uprawniony”.

Charakter utajnionych informacji

W konsekwencji zastrzeżenie przez wykonawcę informacji należy rozpatrywać w odniesieniu do merytorycznej zawartości dokumentów, a nie jedynie woli wykonawcy utajnienia części oferty przed innymi uczestnikami postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne