Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Dariusz Wieczorek, Katarzyna Wieczorek

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Oznacza to, iż zamawiający jest zobowiązany do upublicznienia faktu rozpoczęcia procedury przetargowej oraz do udostępnienia całej dokumentacji z postępowania1. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zapewnia ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ograniczenie zasady jawności

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 ust. 2 pzp). „Ograniczeniem zasady jawności jest nieudostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Uznanie określonych informacji za tajemnicę nie jest jednak swobodne, gdyż musi opierać się na ustawie z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”2.

 

  • Wyrok KIO z dnia 1 sierpnia 2008 r. (KIO/UZP 745/08)

 

„Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ma charakter wyjątkowy, gdyż zasadą jest jawność postępowania o zamówienie publiczne i jawność ofert”.

 

  • Wyrok KIO z dnia 28 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP 451/09)

 

„O uznaniu informacji za tajemnicę (przedsiębiorstwa) świadczy bowiem treść informacji, które zostały zastrzeżone, a nie samo działanie wykonawcy mające na celu zachowanie ich poufności”.

 

  • Wyrok KIO z dnia 31 marca 2009 r. (KIO/UZP 338/09)

 

„Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ma żądać od wykonawcy wykazania się zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób uprawniony”.

Charakter utajnionych informacji

W konsekwencji zastrzeżenie przez wykonawcę informacji należy rozpatrywać w odniesieniu do merytorycznej zawartości dokumentów, a nie jedynie woli wykonawcy utajnienia części oferty przed innymi uczestnikami postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne