Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Za co można stracić dotację

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana.

Doświadczenia wdrażania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2000-2006 jednoznacznie pokazały, że do największych nieprawidłowości dochodziło podczas udzielania zamówień publicznych. Z przedmiotowych analiz wynikało, że sytuacja ta miała dwie przyczyny:

 

1) powszechną konieczność stosowania przepisów normujących udzielanie zamówień publicznych,

2) trudności beneficjentów wynikające z nieprawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych. Co więcej, podkreślić należy, iż w obecnej perspektywie finansowej (lata 2007-2013) stan ten nie uległ zmianie.

 

Nadal największym problemem beneficjentów środków unijnych jest prawidłowe udzielanie zamówień publicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o udzielanie zamówień przez podmioty niebędące zamawiającymi (zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp) oraz udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.

Wadliwe szacowanie wartości zamówienia

Najczęstszym błędem popełnianym przez beneficjentów funduszy UE podczas realizacji procedur o udzielenia zamówienia publicznego jest wadliwe szacowanie wartości zamówienia. Podkreślić należy, że ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pozwala m.in. na rozstrzygnięcie, na jakich zasadach prowadzone będzie postępowanie, w tym czy zamówienie publiczne będzie udzielane w ramach pzp, czy z jego pominięciem. Stopień skomplikowania procedury (w przypadku udzielania zamówienia w myśl ustawy), w tym długość terminów składania ofert oraz uprawnienia wykonawców do wnoszenia środków ochrony prawnej, są różne w zależności od tego, czy szacunkowa wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, czy też nie. W aspekcie udzielania zamówienia publicznego w oparciu o odpowiednio skomplikowaną procedurę stwierdzić należy, iż na tym polu bardzo często dochodzi do nieprawidłowości polegających na dzieleniu zamówień publicznych w celu ominięcia ustanowionych przez przedmiotowe regulacje prawne rygorów (obowiązków). Podkreślić należy także, że również nieumyślne dzielenie zamówienia publicznego w celu ominięcia ustawy stanowi nieprawidłowość.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne