Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rewolucja na rynku usług pocztowych

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    siwz

Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i prokuratury.

W wyroku z 16 grudnia 2013 r. (KIO 2762/13) Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa Zakładu Gospodarki Budżetowej – które reprezentuje Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Prokuraturę Generalną w Warszawie (dalej: Zamawiający) – w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową S.A. (dalej: PGP) przetargu nieograniczonego na obsługę korespondencji z sądów i prokuratur (pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”), potwierdzając tym samym, że PGP spełnia wszystkie wymagania konieczne do realizacji tego zamówienia (w tym posiadanie odpowiedniej liczby placówek pocztowych). A zatem zmianie ulegnie sposób dostarczania przesyłek sądowych, takich jak wezwania dla stron i świadków, odpisy wyroków lub apelacje, i innych dokumentów „sądowych”. Usługi w tym zakresie będzie świadczyć PGP, która zawarła umowę z Ruch S.A. oraz InPost Sp. z o.o., udostępniającymi swoje placówki (kioski, punkty awizacyjne) oraz system dystrybucyjny.

W praktyce oznacza to, że niedostarczone przesyłki sądowe będzie można odebrać w placówkach tych trzech operatorów, np. w kioskach Ruchu, w salonach prasowych, a także w sklepach o różnych branżach (m.in. cukierniach, sklepach z karmą dla zwierząt, kwiaciarniach, sklepach z dewocjonaliami, artykułami wędkarskimi lub komputerowymi1). Orzeczenia te wywołały burzę medialną, a także wzbudziły wiele kontrowersji i obaw zarówno ze strony obywateli, jak i sędziów oraz pełnomocników procesowych stron.

W przedmiotowym postępowaniu wniesiono dwa odwołania na czynności Zamawiającego, tj. na sporządzenie treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz na wybór oferty najkorzystniejszej. W wyniku rozpoznania pierwszego z tych odwołań wyrokiem z 7 października 2013 r. (KIO 2184/13) Izba nakazała Zamawiającemu usunięcie wymogu określonego w punkcie 6 załącznika nr 5 do siwz, zgodnie z którym Zamawiający żądał, aby potwierdzenie nadania wydane przez placówkę wybranego operatora miało moc dokumentu urzędowego. W rzeczywistości bowiem, zdaniem KIO, mógł on zostać spełniony jedynie przez Pocztę Polską S.A. Izba uznała, że postawiony w ten sposób wymóg nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne