Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Dostawa przenośnika taśmowego

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński

Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku elementów.

Najczęściej wykorzystywanymi przenośnikami w kopalniach węgla kamiennego są przenośniki zgrzebłowe oraz przenośniki taśmowe. Przenośniki taśmowe to urządzenia transportowe o charakterze ciągłym, stosowane w szczególności do transportu kruszywa kopalnianego.

Warunki powiązane i proporcjonalne

Z uwagi na fakt, że przenośniki taśmowe mają bardzo szerokie zastosowanie, zamawiający zobowiązany jest do takiego opisania sposobu oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, który będzie gwarantował, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy posiadającemu kompetencje w dostawie przenośnika taśmowego dla kopalni węgla kamiennego. Trzeba podkreślić, że nie każdy podmiot, który wykaże doświadczenie w dostawie przenośników taśmowych (np. wykorzystywanych do transportu materiałów sypkich na powierzchni), ma doświadczenie w realizacji zamówienia na rzecz kopalni węgla kamiennego. A – co ważne – przenośnik taśmowy wykorzystywany w zakładzie górniczym, z racji sposobu jego użytkowania, ma specyficzną budowę.

Przykład

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonanej dostawy lub dostaw co najmniej dwóch przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum 1200 mm do podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia opisuje się z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz specyfiki warunków, w jakich przenośnik taśmowy ma pracować. Z uwagi na fakt, że w pełni funkcjonalny przenośnik taśmowy składa się z wielu elementów, zamawiający zobowiązany jest opisać każdy z nich z poszanowaniem zasad określonych w art. 29 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne