Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dostawa przenośnika taśmowego

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński

Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku elementów.

Najczęściej wykorzystywanymi przenośnikami w kopalniach węgla kamiennego są przenośniki zgrzebłowe oraz przenośniki taśmowe. Przenośniki taśmowe to urządzenia transportowe o charakterze ciągłym, stosowane w szczególności do transportu kruszywa kopalnianego.

Warunki powiązane i proporcjonalne

Z uwagi na fakt, że przenośniki taśmowe mają bardzo szerokie zastosowanie, zamawiający zobowiązany jest do takiego opisania sposobu oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, który będzie gwarantował, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy posiadającemu kompetencje w dostawie przenośnika taśmowego dla kopalni węgla kamiennego. Trzeba podkreślić, że nie każdy podmiot, który wykaże doświadczenie w dostawie przenośników taśmowych (np. wykorzystywanych do transportu materiałów sypkich na powierzchni), ma doświadczenie w realizacji zamówienia na rzecz kopalni węgla kamiennego. A – co ważne – przenośnik taśmowy wykorzystywany w zakładzie górniczym, z racji sposobu jego użytkowania, ma specyficzną budowę.

Przykład

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonanej dostawy lub dostaw co najmniej dwóch przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum 1200 mm do podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia opisuje się z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz specyfiki warunków, w jakich przenośnik taśmowy ma pracować. Z uwagi na fakt, że w pełni funkcjonalny przenośnik taśmowy składa się z wielu elementów, zamawiający zobowiązany jest opisać każdy z nich z poszanowaniem zasad określonych w art. 29 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne