Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak np. „CZYNNOŚCI w postępowaniu” i „CENTRALNY zamawiający”.

CENA jest obligatoryjnym kryterium oceny ofert. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach definiuje ją jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu tymi podatkami.

Na potrzeby kilku podmiotów funkcjonujących w administracji rządowej jeden z nich, zwany CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCYM, może w imieniu wszystkich przygotować i przeprowadzić postępowanie o zamówienie, udzielić zamówienia lub zawrzeć umowę ramową. CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO wskazuje Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne