Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak np. „CZYNNOŚCI w postępowaniu” i „CENTRALNY zamawiający”.

CENA jest obligatoryjnym kryterium oceny ofert. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach definiuje ją jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu tymi podatkami.

Na potrzeby kilku podmiotów funkcjonujących w administracji rządowej jeden z nich, zwany CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCYM, może w imieniu wszystkich przygotować i przeprowadzić postępowanie o zamówienie, udzielić zamówienia lub zawrzeć umowę ramową. CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO wskazuje Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne