Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany istotne i nieistotne

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    kontrola   oświadczenie

Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant.

Podczas realizacji robót budowlanych zdarza się, że dochodzi do sytuacji, w których niezbędne będzie wprowadzenie różnego rodzaju zmian w odniesieniu do pierwotnych (zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę) rozwiązań projektowych, zawartych w projekcie budowlanym. Sam termin „istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” ma swoje źródło w art. 36a ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) i oznacza zmiany wymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Odstępstwa od projektu, które można wprowadzać bez potrzeby uzyskania takiej decyzji, określono w pr. bud. jako odstąpienia nieistotne. Wskazane rozgraniczenie nastręcza jednak w praktyce trudności interpretacyjnych związanych z poprawnym rozstrzygnięciem, które ze zmian można traktować jako nieistotne, a co przesądza o tym, że dana zmiana jest uznawana za istotną.

Zakres pojęciowy

Wszelkie obiekty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z treścią pozwolenia na budowę, jeżeli było ono wymagane, a w szczególności z uwzględnieniem dołączonego do niego projektu budowlanego. Jeśli inwestor chce wykonać inwestycję odmiennie, niż zostało to określone w projekcie budowlanym, to może dojść do sytuacji, gdy niezbędna okaże się zmiana pozwolenia na budowę, na zasadach wynikających z art. 36a pr. bud.

Artykuł 36a pr. bud., w którym pojawia się termin „istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego”, wskazuje jednak tylko, jaki zakres zmian stanowi istotne odstępstwo. W żadnej normie dotyczącej pr. bud. nie zostały zdefiniowane pojęcia istotnego i nieistotnego odstąpienia. Stwierdzenie, czy w danym przypadku występuje zmiana istotna, uzależnione jest w głównej mierze od okoliczności danej sprawy. Za kwalifikację istotności odstąpienia odpowiada w pierwszej kolejności projektant. Organ właściwy w ramach uznania administracyjnego precyzuje stanowisko projektanta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne