Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wątpliwości zamawiających

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Wykonawca wykonał robotę budowlaną. Okazało się, że roboty wymagają poprawek, ale wykonawca ogłosił upadłość. Uruchomiliśmy więc gwarancję. Gwarant wypłacił kwotę ponad 14 000 euro. Czy zlecając poprawki za pieniądze od ubezpieczyciela, powinniśmy stosować przepisy pzp?

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ilekroć w ustawie jest mowa o zamówieniach publicznych, należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dla dokonania kwalifikacji prawnej danego zamówienia jako zamówienia publicznego konieczna jest więc ocena, czy w danym stanie faktycznym łącznie zostały spełnione wszystkie te przesłanki: umowa jest odpłatna, stronami umowy są zamawiający i wykonawca, a jej przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania pzp, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia (określona z należytą starannością) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.

Należy jednak podkreślić, że nie ma znaczenia, czy środki finansowe, z których jest finansowane zamówienie, pochodzą ze źródeł prywatnych, czy budżetowych. Fakt, że znalazły się w dyspozycji zamawiającego, który jest zobowiązany do stosowania ustawy, powoduje, że ich wydatkowanie powinno być zgodne z pzp. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO):

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne