Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Drążenie wyrobisk górniczych

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński
Tagi:    komisja przetargowa

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na drążenie wyrobisk górniczych wymaga praktyki w zakresie zlecanych prac oraz znajomości prawa geologicznego i górniczego.

Uwzględniając potrzeby kompetencyjne, organizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne, różne instytucje zlecają podmiotom zewnętrznym realizację części zadań własnych. Proces ten określany jest mianem outsourcingu (ang. outside-resource-using) i najczęściej wykorzystywany jest przez podmioty z sektora prywatnego. Jednak w wielu przypadkach podmioty zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) również korzystają z outsourcingu. Dobrym przykładem jest zlecanie drążenia wyrobisk górniczych przez zamawiających z sektora wydobywczego.

Komisja przetargowa

Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ponieważ tematyka związana z drążeniem wyrobisk górniczych dotyczy przede wszystkim podmiotów, do których zastosowanie mają przepisy określone w dziale III, rozdziale 5 pzp, należy także wspomnieć o art. 138b ust. 1 pzp, zgodnie z którym, udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania komisji przetargowej. Jednak w przypadku drążenia wyrobisk górniczych kierownikowi zamawiającego nie zaleca się korzystać z tego prawa, a komisja przetargowa każdorazowo powinna być powołana. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne