Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wzory dokumentów

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński

Podobieństwa i różnice między zamówieniem dodatkowym a zamówieniem uzupełniającym na roboty budowlane

Podobieństwa

 

  1. Zarówno zamówienia dodatkowego, jak i zamówienia uzupełniającego można udzielić tylko tym wykonawcom, którym udzielono zamówienia podstawowego.
  2. Przepisy nie wskazują liczby zamówień, których może udzielić zamawiający, określają jedynie łączną ich wartość, jakiej przy ich udzielaniu zamawiający nie może przekroczyć: 50% wartości brutto umowy podstawowej w odniesieniu do zamówień dodatkowych oraz 50% wartości szacunkowej w odniesieniu do zamówień uzupełniających.
  3. Rodzaj przyjętego wynagrodzenia, zarówno w odniesieniu do zamówień dodatkowych, jak i uzupełniających, nie musi być taki sam jak rodzaj wynagrodzenia obowiązujący w zamówieniu podstawowym. Można więc stosować i wynagrodzenie ryczałtowe, i kosztorysowe.
  4. Przed udzieleniem zamówienia dodatkowego, a także przed udzieleniem zamówienia uzupełniającego zamawiający musi spełnić wymagania określone w art. 31 ust. 1 lub 2 pzp dla opisu przedmiotu zamówienia oraz w art. 33 ust. 1 lub 2 pzp dla szacowania wartości przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne