Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Ewidencja wydatków poniżej 14 000 euro

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Projekt rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wprowadza obowiązek podania łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod poz. 1530, 12 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (dalej: rozporządzenie)1, które ma realizować upoważnienie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia, począwszy od sprawozdania za rok 2013.

Podstawowe założenia

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawozdaniu za 2013 r. zamawiający będą mieli obowiązek podania m.in. łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp (art. 4 pkt 8 pzp). Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach umożliwi ustalenie pełnej skali udzielanych i realizowanych zamówień, a także skali stosowania przez zamawiających ustawowych wyłączeń oraz ocenę prawidłowości funkcjonowania całego systemu.

Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić pozyskanie przez Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych. Dane te mają też umożliwić Prezesowi UZP przygotowanie sprawozdań, o których mowa w art. 154 pkt 16 pzp.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie, tak jak dotychczas, przekazywane przez zamawiających wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne