Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ewidencja wydatków poniżej 14 000 euro

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Projekt rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wprowadza obowiązek podania łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod poz. 1530, 12 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (dalej: rozporządzenie)1, które ma realizować upoważnienie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia, począwszy od sprawozdania za rok 2013.

Podstawowe założenia

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawozdaniu za 2013 r. zamawiający będą mieli obowiązek podania m.in. łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp (art. 4 pkt 8 pzp). Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach umożliwi ustalenie pełnej skali udzielanych i realizowanych zamówień, a także skali stosowania przez zamawiających ustawowych wyłączeń oraz ocenę prawidłowości funkcjonowania całego systemu.

Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić pozyskanie przez Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych. Dane te mają też umożliwić Prezesowi UZP przygotowanie sprawozdań, o których mowa w art. 154 pkt 16 pzp.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie, tak jak dotychczas, przekazywane przez zamawiających wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne