Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zamówienia in-house

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Małgorzata Brzóska
Tagi:    kontrola
Autor: Rys. B. Brosz

Podmioty publiczne mogą w trybie bezprzetargowym zlecać instytucjom sobie podległym zadania o charakterze użyteczności publicznej. Na taką możliwość wskazuje orzecznictwo TSUE.

W polskim ustawodawstwie nie zdefiniowano instytucji zamówień in-house, mimo że jest ona dość szeroko stosowana przez jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia in-house zostały bowiem wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) na podstawie konkretnych przypadków, w których podmioty publiczne w trybie bezprzetargowym udzielały zamówień podległym sobie instytucjom.

Zamówienia in-house charakteryzują się tym, że przy spełnieniu określonych warunków faktycznych i prawnych zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania regulacji dotyczących zamówień publicznych, mimo że powierza wykonywanie zadań odrębnemu podmiotowi. Takie zamówienia – jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych1 – są w istocie powierzeniem wykonywania zadań publicznych własnej jednostce organizacyjnej, w imieniu i na rachunek tej jednostki. Nie zmienia to jednak faktu, że wykonywane zadania mają charakter użyteczności publicznej, w myśl art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: uosg).

Kryteria dotyczące zamówień in-house

Kluczowym orzeczeniem, które wprowadziło zamówienia in-house do europejskiej praktyki prawa zamówień publicznych, było orzeczenie z 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal. Trybunał stwierdził w nim, że przy udzielaniu zamówień podmiotom posiadającym odrębną osobowość prawną nie stosuje się procedur typowych dla zamówień publicznych, jeśli:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne