Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Ekologiczne kryteria oceny ofert

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    dostawa   robota budowlana   kary umowne

Zamawiający powinni brać pod uwagę koszty generowane w całym cyklu życia produktu i korzystać z takich specyfikacji, które zachęcą wykonawców do składania ofert przyjaznych środowisku.

Zdecydowanie zbyt często w zamówieniach publicznych jako jedyne kryterium oceny ofert stosuje się kryterium najniższej ceny. Zamawiający powinni rozważyć zastosowanie również innych kryteriów oceny ofert, na przykład – kryteriów ekologicznych, które zostały opisane w podręcznikach na temat tzw. zielonych zamówień publicznych, wydanych przez Komisję Europejską.

Zielone zamówienia – podręcznik

W pierwszym wydaniu podręcznika wskazano, że zamawiający powinni brać pod uwagę koszty całego okresu użytkowania produktu oraz korzystać ze specyfikacji uwzględniających wydajność/sprawność lub funkcjonalność (lub tworzyć je) w celu zachęcenia wykonawców do składania innowacyjnych ofert, przyjaznych środowisku. Wymieniono też czynniki wpływające na stopień przyjazności dla środowiska, jakie należy wziąć pod uwagę.

W podręczniku wskazano ponadto, że jeśli zamawiający ustanowił kryterium „oferty najbardziej korzystnej z ekonomicznego punktu widzenia” (kryteria inne niż najniższa cena), to należy dodać odpowiednie kryterium ekologiczne jako punkt odniesienia służący porównaniu ze sobą ofert przyjaznych środowisku (gdy specyfikacje techniczne określają dane zamówienie jako przyjazne dla środowiska) lub jako sposób wprowadzenia elementu ekologicznego (gdy w specyfikacji technicznej określono dane zamówienie jako neutralne dla środowiska). Wprowadzonemu kryterium ekologicznemu należy ponadto nadać wagę.

Komisja wskazała również, że: „Należy wykorzystać klauzule wykonania umowy na realizację zamówienia do określenia odpowiednich dodatkowych warunków ekologicznych uzupełniających wymagania proekologiczne wynikające ze specyfikacji”1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne