Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wadium – poręczenie „specjalnej troski”

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Paweł Stokłosa

Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać.

Występująca w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) instytucja wadium stanowi dla zamawiającego swego rodzaju poręczenie, że w postępowaniu, w którym wpłynęła przynajmniej jedna ważna oferta, dojdzie do zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Warto zatem wymagać wniesienia wadium również w postępowaniach, w których ze względu na wartość przedmiotu zamówienia obowiązek taki nie istnieje.

Czym jest wadium

Wadium stanowi poręczenie lub raczej – posługując się terminologią kodeksu cywilnego (dalej: kc) – zabezpieczenie dla potencjalnych stron stosunku zobowiązaniowego (tzn. organizatora przetargu/aukcji oraz uczestnika, który złożył najkorzystniejszą ofertę), gwarantujące, że dojdzie do zawarcia umowy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

W art. 704 § 1 kc wskazano: „W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium)”. Z przepisu tego wynika jedna z podstawowych funkcji wadium w tzw. przetargu cywilnym lub w aukcji prowadzonej na podstawie kc, a mianowicie – ograniczenie grona uczestników przetargu/aukcji do podmiotów zdecydowanych pod względem ekonomicznym i gospodarczym wstąpić w stosunek zobowiązaniowy i ponieść związane z tym koszty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne