Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wadium – poręczenie „specjalnej troski”

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Paweł Stokłosa

Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać.

Występująca w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) instytucja wadium stanowi dla zamawiającego swego rodzaju poręczenie, że w postępowaniu, w którym wpłynęła przynajmniej jedna ważna oferta, dojdzie do zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Warto zatem wymagać wniesienia wadium również w postępowaniach, w których ze względu na wartość przedmiotu zamówienia obowiązek taki nie istnieje.

Czym jest wadium

Wadium stanowi poręczenie lub raczej – posługując się terminologią kodeksu cywilnego (dalej: kc) – zabezpieczenie dla potencjalnych stron stosunku zobowiązaniowego (tzn. organizatora przetargu/aukcji oraz uczestnika, który złożył najkorzystniejszą ofertę), gwarantujące, że dojdzie do zawarcia umowy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

W art. 704 § 1 kc wskazano: „W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium)”. Z przepisu tego wynika jedna z podstawowych funkcji wadium w tzw. przetargu cywilnym lub w aukcji prowadzonej na podstawie kc, a mianowicie – ograniczenie grona uczestników przetargu/aukcji do podmiotów zdecydowanych pod względem ekonomicznym i gospodarczym wstąpić w stosunek zobowiązaniowy i ponieść związane z tym koszty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne