Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Okres standstill

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy.

Uchwalona 2 grudnia 2009 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) modyfikuje w znaczącym stopniu procedury odwoławcze (środki ochrony prawnej), przysługujące wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w mniemaniu których podczas prowadzonego postępowanie nastąpiło naruszenie przepisów.

 

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wynikach postępowania (przez przesłanie im zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej) a zawarciem umowy. Okres ten, nazywany fachowo „okresem zawieszenia typu standstill”, zostanie przedstawiony w sposób bardziej szczegółowy w dalszej części niniejszego artykułu.

 

Tytułem wstępu dodam jeszcze, iż problematyka okresu zawieszenia typu standstill jest ściśle powiązana ze środkami ochrony prawnej, gdyż ma on umożliwić wykonawcom efektywne korzystanie z nich.

Takie same zasady dla wszystkich

Obowiązujące w Polsce uregulowania dotyczące zamówień publicznych nie są krajowym, autonomicznym aktem prawnym, ponieważ transponują (przenoszą) one do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, które ujednolicają w państwach członkowskich uregulowania w zakresie zamówień publicznych – zarówno te dotyczące zamówień publicznych sensu stricte (dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE), jak i te dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne (dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG). Te ostatnie zostały zmienione w grudniu 2007 r. przez dyrektywę 2007/66/WE, której termin implementacji upływał po dwóch latach od daty ich przyjęcia, czyli w grudniu 2009 r. Pojawiła się zatem konieczność zmiany krajowych przepisów implementujących dyrektywy, co uwidoczniło się w postaci grudniowej nowelizacji pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne