Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Okres standstill

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy.

Uchwalona 2 grudnia 2009 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) modyfikuje w znaczącym stopniu procedury odwoławcze (środki ochrony prawnej), przysługujące wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w mniemaniu których podczas prowadzonego postępowanie nastąpiło naruszenie przepisów.

 

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wynikach postępowania (przez przesłanie im zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej) a zawarciem umowy. Okres ten, nazywany fachowo „okresem zawieszenia typu standstill”, zostanie przedstawiony w sposób bardziej szczegółowy w dalszej części niniejszego artykułu.

 

Tytułem wstępu dodam jeszcze, iż problematyka okresu zawieszenia typu standstill jest ściśle powiązana ze środkami ochrony prawnej, gdyż ma on umożliwić wykonawcom efektywne korzystanie z nich.

Takie same zasady dla wszystkich

Obowiązujące w Polsce uregulowania dotyczące zamówień publicznych nie są krajowym, autonomicznym aktem prawnym, ponieważ transponują (przenoszą) one do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, które ujednolicają w państwach członkowskich uregulowania w zakresie zamówień publicznych – zarówno te dotyczące zamówień publicznych sensu stricte (dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE), jak i te dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne (dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG). Te ostatnie zostały zmienione w grudniu 2007 r. przez dyrektywę 2007/66/WE, której termin implementacji upływał po dwóch latach od daty ich przyjęcia, czyli w grudniu 2009 r. Pojawiła się zatem konieczność zmiany krajowych przepisów implementujących dyrektywy, co uwidoczniło się w postaci grudniowej nowelizacji pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne