Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    kosztorys   kryteria oceny ofert   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Jak ważna dla zamówień publicznych jest litera K? Rozpoczynają się od niej takie pojęcia, jak „komisja przetargowa”, „kryteria oceny ofert” czy „kontrola”, które mają niebagatelne znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

KIEROWNIK zamawiającego jest osobą lub organem uprawnionym do zarządzania zamawiającym na podstawie obowiązujących przepisów, statutu lub umowy. Za kierownika zamawiającego nie można uznać ustanowionego przez niego pełnomocnika.

KOMISJA przetargowa to zespół powołany przez kierownika zamawiającego do badania i oceny złożonych ofert, w szczególności do weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Kierownik zamawiającego może również powierzyć komisji przetargowej inne czynności, np. związane z przygotowaniem postępowania. Efektem prac komisji jest przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji m.in. wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania.

KRAJOWA Izba Odwoławcza (dalej: KIO) rozpatruje odwołania wnoszone przez wykonawców w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W jej skład wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów.

Co do zasady odwołania rozpatrywane są przez KIO w składzie jednoosobowym, jednak przy sprawach precedensowych lub szczególnie zawiłych Prezes KIO wyznacza do ich rozpatrzenia skład trzyosobowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne