Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Proporcjonalność warunków

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Przedmiotem pewnego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siedziby nadleśnictwa, dostosowanie odcinków istniejących leśnych dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem koniecznej infrastruktury. Zamawiający wymagał wykazania się co najmniej jedną robotą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 500 000 zł. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 770 000 zł. Czy tak sformułowany warunek jest zgodny z art. 22 ust. 4 pzp?

Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu w celu stwierdzenia, czy wykonawca jest zdolny do realizacji zamówienia opisanego przez zamawiającego. Nie polega to jednak na sprawdzaniu, czy dany wykonawca zrealizował identyczną inwestycję, ale czy wykonał zamówienie o podobnym stopniu złożoności, zakresie i wartości.

Skoro przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektem, którego wartość szacunkowa została określona na kwotę 1 770 000 zł, to wymaganie, aby wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 500 000 zł, nie stanowi w mojej ocenie warunku nieproporcjonalnego. Zarówno bowiem oczekiwany stopień złożoności, rodzaj, jak i wartość robót opisanych przez zamawiającego odpowiadają zamówieniu, do udzielenia którego zmierza zamawiający.

Potwierdza to orzecznictwo KIO: „skoro przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektem, to ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w ten sposób, że wykonawca winien legitymować się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 000 000 zł, niewątpliwie ma na celu wyłonienie wykonawcy posiadającego odpowiednie doświadczenie w kompleksowej realizacji prac i dającego rękojmie prawidłowego wykonania zamówienia. W ocenie Izby zamawiający uprawniony jest do wymagania od wykonawców biorących udział w postępowaniu posiadania doświadczenia zarówno w projektowaniu, jak wykonywaniu robót budowlanych, skoro przedmiot zamówienia ma być realizowany w systemie «zaprojektuj i wybuduj»” (wyrok KIO z 25 lutego 2013 r., KIO 313/13).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne