Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Dyrektywa o udzielaniu koncesji

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Paweł Nowicki

Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

O ile zaproponowane teksty dyrektywy klasycznej oraz dyrektywy sektorowej wprowadzają zmiany w zakresie zamówień publicznych, które podlegają już regulacji prawa Unii Europejskiej (zostały one omówione w poprzednich numerach „Przetargów Publicznych”), o tyle dyrektywa o udzielaniu koncesji jest pomysłem zupełnie nowym. Dotyczy ona udzielania koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi.

Już od wielu lat dyskutowano o konieczności wprowadzenia takich regulacji. Ich zakres oraz sposób zdefiniowania koncesji w prawie Unii Europejskiej były przedmiotem rozmów od czasów pierwszej dyrektywy zamówieniowej z 1971 r.

W obecnym stanie prawnym jedynymi aktami, które zawierają regulacje odnoszące się do koncesji są: dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa). Zawarte w nich przepisy o koncesji są jednak szczątkowe i nieadekwatne do wymagań uczestników rynku zamówień publicznych. Dyrektywy te definiują jednak samo pojęcie koncesji na roboty budowlane oraz usługi (zob. ramka: Koncesja...).

Przyczyny i cele wprowadzenia dodatkowej dyrektywy

Koncesje na roboty budowlane lub usługi stanowią rodzaj zamówień publicznych, różniących się jednak od nich sposobem wynagrodzenia wykonawców, zwanych koncesjonariuszami. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał), to właśnie w wynagrodzeniu za świadczone usługi bądź wykonywane roboty budowlane tkwi różnica między zamówieniem publicznym na usługi a koncesją na usługi oraz zamówieniem publicznym na roboty budowlane a koncesją na roboty budowlane. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne