Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Dyrektywa o udzielaniu koncesji

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Paweł Nowicki

Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

O ile zaproponowane teksty dyrektywy klasycznej oraz dyrektywy sektorowej wprowadzają zmiany w zakresie zamówień publicznych, które podlegają już regulacji prawa Unii Europejskiej (zostały one omówione w poprzednich numerach „Przetargów Publicznych”), o tyle dyrektywa o udzielaniu koncesji jest pomysłem zupełnie nowym. Dotyczy ona udzielania koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi.

Już od wielu lat dyskutowano o konieczności wprowadzenia takich regulacji. Ich zakres oraz sposób zdefiniowania koncesji w prawie Unii Europejskiej były przedmiotem rozmów od czasów pierwszej dyrektywy zamówieniowej z 1971 r.

W obecnym stanie prawnym jedynymi aktami, które zawierają regulacje odnoszące się do koncesji są: dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa). Zawarte w nich przepisy o koncesji są jednak szczątkowe i nieadekwatne do wymagań uczestników rynku zamówień publicznych. Dyrektywy te definiują jednak samo pojęcie koncesji na roboty budowlane oraz usługi (zob. ramka: Koncesja...).

Przyczyny i cele wprowadzenia dodatkowej dyrektywy

Koncesje na roboty budowlane lub usługi stanowią rodzaj zamówień publicznych, różniących się jednak od nich sposobem wynagrodzenia wykonawców, zwanych koncesjonariuszami. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał), to właśnie w wynagrodzeniu za świadczone usługi bądź wykonywane roboty budowlane tkwi różnica między zamówieniem publicznym na usługi a koncesją na usługi oraz zamówieniem publicznym na roboty budowlane a koncesją na roboty budowlane. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne