Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Niech się święci jubileusz

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Elżbieta Sobczuk
Na zdjęciu (od lewej): J....
Autor: Fot. E. Sobczuk
Na zdjęciu (od lewej): Jerzy...
Autor: Fot. E. Sobczuk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych to wspólnota osób aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają, że trudno na rynku zamówień publicznych znaleźć dorównującą mu organizację.

W tym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP) obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Uroczyste obchody tego jubileuszu miały miejsce w dniach 23–24 listopada na Zamku w Pułtusku.

Stowarzyszenie utworzono w 1998 r. z inicjatywy 18 osób, pochodzących z różnych regionów naszego kraju. Grupie tej przewodził w tamtym czasie dr Marek Zelent, nazywany przez członków Stowarzyszenia „ojcem założycielem”. W maju tego samego roku, decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń.

Od pierwszego dnia istnienia Stowarzyszenie dążyło (i dąży nadal) do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Założenie to ma swoje źródło w pierwotnych celach powstania OSKZP, które skupiało osoby biorące udział w kreowaniu i wdrażaniu regulacji prawnych, zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. Ustawa ta stanowiła podwalinę powstania systemu zamówień publicznych w Polsce.

Dobre praktyki

Regulacje prawne w zakresie zamówień publicznych podlegają ciągłym zmianom, dlatego tak ważne w aksjologii członków Stowarzyszenia jest dążenie do doskonalenia systemu. Przejawia się to nie tylko w upowszechnianiu prawidłowych wzorów postępowania dla wszystkich uczestników procesu, lecz także we wskazywaniu tych obszarów systemu zamówień publicznych, które utrudniają racjonalne, oszczędne i efektywne dokonywanie wydatków przez zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne