Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zamówienie na dostawę ambulansu

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Michał Zastrzeżyński

Samochód przeznaczony do przewozu chorych musi spełniać szereg wymagań dotyczących jakości, a parametry techniczne zarówno pojazdu bazowego, jak i wyposażenia muszą odpowiadać ściśle określonym normom.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązanie równoważne opisanym. Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Normy dotyczące ambulansów

Aktualnie obowiązującą normą, w której określone są szczegółowe wymagania, jakie ma spełniać ambulans drogowy, jest norma PN-EN 1789+A1:2011. Można wyróżnić następujące typu ambulansów drogowych:

 

1) Typ A: ambulans do transportu pacjentów – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach tej grupy istnieją dwa typy ambulansów:

 

  • typ A1: odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
  • typ A2: odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub w fotelach);


2) Typ B: ambulans ratunkowy – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów;
3) Typ C: ruchoma jednostka intensywnej opieki, czyli ambulans ratunkowy – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów.

 

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne