Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wybór oferty niekompletnej (cz. 2)

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o zamówienie publiczne.

Podczas badania i oceny ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów. Brak rzetelności zamawiającego w tej kwestii może skutkować wniesieniem środków ochrony prawnej przez uczestników postępowania, którzy zostali wykluczeni bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów, a umowa zawarta wskutek nierzetelnie przeprowadzonego postępowania może zostać unieważniona.

Uprawnienia KIO w zakresie unieważnienia umowy

W art. 192 pzp zostały określone uprawnienia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) do unieważnienia umowy. Może do niego dojść wyłącznie w sytuacji spełnienia jednocześnie dwóch przesłanek:

 

  • zamawiający musi naruszyć zakaz zawarcia umowy (standstill), a więc zawrzeć umowę przed terminami określonymi w art. 94 pzp;
  • muszą wystąpić naruszenia pzp, których stwierdzenie w toku postępowania odwoławczego powinno skutkować uwzględnieniem odwołania i nakazaniem zamawiającemu wykonania lub powtórzenia czynności w postępowaniu lub nakazaniem unieważnienia czynności zamawiającego; przykładem może być zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów i w konsekwencji bezpodstawne wykluczenie wykonawcy z postępowania.


Jeśli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta przed wymaganym w pzp terminem oraz w przypadku stwierdzenia naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, to (zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 2 pzp) KIO może:

 

  • unieważnić umowę albo
  • unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo
  • nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne