Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wybór oferty niekompletnej (cz. 2)

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o zamówienie publiczne.

Podczas badania i oceny ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów. Brak rzetelności zamawiającego w tej kwestii może skutkować wniesieniem środków ochrony prawnej przez uczestników postępowania, którzy zostali wykluczeni bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów, a umowa zawarta wskutek nierzetelnie przeprowadzonego postępowania może zostać unieważniona.

Uprawnienia KIO w zakresie unieważnienia umowy

W art. 192 pzp zostały określone uprawnienia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) do unieważnienia umowy. Może do niego dojść wyłącznie w sytuacji spełnienia jednocześnie dwóch przesłanek:

 

  • zamawiający musi naruszyć zakaz zawarcia umowy (standstill), a więc zawrzeć umowę przed terminami określonymi w art. 94 pzp;
  • muszą wystąpić naruszenia pzp, których stwierdzenie w toku postępowania odwoławczego powinno skutkować uwzględnieniem odwołania i nakazaniem zamawiającemu wykonania lub powtórzenia czynności w postępowaniu lub nakazaniem unieważnienia czynności zamawiającego; przykładem może być zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów i w konsekwencji bezpodstawne wykluczenie wykonawcy z postępowania.


Jeśli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta przed wymaganym w pzp terminem oraz w przypadku stwierdzenia naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, to (zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 2 pzp) KIO może:

 

  • unieważnić umowę albo
  • unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo
  • nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne