Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Forma pisemna w postępowaniu

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Katarzyna Jachowska

Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Prowadzenie postępowania w formie pisemnej ma służyć realizacji zasady jawności postępowania i zachowaniu jego przejrzystości.

Zasada pisemności realizowana jest przez stosowanie pisemnej formy:

 

  • dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • dla umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.


Zasada pisemności obowiązuje w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od zastosowanego trybu. Do zachowania pisemności postępowania zobowiązany jest zarówno zamawiający, który w tej formie przygotowuje dokumentację oraz kontaktuje się z wykonawcami, jak i wykonawcy, którzy w ten sposób przekazują oświadczenia i zawiadomienia zamawiającemu.

Zasada pisemności ofert i umów

Ponieważ pzp nie definiuje pojęcia pisemności, to uwzględniając regulację art. 14 pzp, należy zastosować art. 78 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc), zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy przyjąć, że forma ta w większości przypadków zastrzeżona jest dla celów dowodowych (art. 74 zdanie drugie kc).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne