Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Forma pisemna w postępowaniu

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Katarzyna Jachowska

Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Prowadzenie postępowania w formie pisemnej ma służyć realizacji zasady jawności postępowania i zachowaniu jego przejrzystości.

Zasada pisemności realizowana jest przez stosowanie pisemnej formy:

 

  • dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • dla umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.


Zasada pisemności obowiązuje w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od zastosowanego trybu. Do zachowania pisemności postępowania zobowiązany jest zarówno zamawiający, który w tej formie przygotowuje dokumentację oraz kontaktuje się z wykonawcami, jak i wykonawcy, którzy w ten sposób przekazują oświadczenia i zawiadomienia zamawiającemu.

Zasada pisemności ofert i umów

Ponieważ pzp nie definiuje pojęcia pisemności, to uwzględniając regulację art. 14 pzp, należy zastosować art. 78 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc), zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy przyjąć, że forma ta w większości przypadków zastrzeżona jest dla celów dowodowych (art. 74 zdanie drugie kc).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne