Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówienia w częściach

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Mariusz Partyka

W określonych prawem sytuacjach, przy spełnieniu odpowiednich warunków, do udzielenia części zamówienia można zastosować przepisy właściwe dla wartości tylko tej części.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) została w 2008 r. poszerzona o art. 6a, który dotyczy podziału zamówienia na części. Od momentu wprowadzenia tego przepisu zamawiający mają z jego stosowaniem pewne problemy. Wskazuje się m.in. na jego niefortunną lokalizację: umieszczono go bowiem w dziale I, rozdziale 1 – „Przedmiot regulacji”, zamiast w obrębie przepisów o szacowaniu wartości. Pojawiają się także wątpliwości dotyczące zakresu jego stosowania, a mianowicie, czy art. 6a stosuje się do zamówień, które ze względu na wartość nie podlegają ustawie (czyli obecnie do zamówień poniżej 14 000 euro). Stosowanie tej normy prawnej ustawodawca uzależnił od decyzji zamawiającego: przy spełnieniu wymaganych przesłanek zamawiający może, ale nie musi dokonać legalnego podziału zamówienia (a więc podziału zamówienia w celu innym niż chęć ominięcia ustawy).

Analiza art. 6a pzp zostanie omówiona na przykładzie zamówienia podzielonego na 3 części:


Przykład

Zamawiający planuje udzielenie w odrębnych procedurach trzech zamówień (np. dostaw). Wartość tych zamówień to:

A – 1000 euro,
B – 60 000 euro,
C – 600 000 euro.


Przepis ogólny i szczególny

Norma prawna to reguła narzucająca zasady i sposób postępowania w określonych okolicznościach, która obowiązuje na podstawie danego przepisu lub kilku przepisów. Dla omawianego zagadnienia ważny jest art. 32 ust. 4 pzp oraz art. 6a pzp, który stanowi w stosunku do tego pierwszego lex specialis, a więc przepis szczególny. Oznacza to, że przepisów zawartych w art. 32 ust. 4 pzp nie stosuje się w zakresie, w jakim stosowany jest art. 6a pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne