Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wyjaśnienie lub żądanie zmiany treści siwz

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Piotr Schmidt
Tagi:    siwz

Wykonawcy, jako podmioty specjalizujące się w danej dziedzinie, mogą w formie pytań do siwz sugerować zamawiającemu lepsze rozwiązania. Wpływa to na jakość zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych.

Prawodawca słusznie założył, że zamawiający mogą się mylić, popełniać błędy przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Uznał, że zamawiający nie są specjalistami w każdej dziedzinie i nie muszą mieć najaktualniejszej wiedzy na temat dostaw, usług lub robót budowlanych, które chcą zamawiać. W art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) stworzył zatem wykonawcom możliwość zgłaszania zamawiającemu niejasności w treści siwz, a w konsekwencji – możliwość poprawienia występujących w niej błędów.

Formułowanie i publikowanie wyjaśnień – terminy

Mimo dość jasno sformułowanych zasad uczestnicy systemu zamówień publicznych wciąż miewają problemy ze stosowaniem art. 38 pzp. W myśl tej regulacji wykonawca ma możliwość żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści siwz, która jest według niego niejasna. Taki wniosek wykonawca może wystosować w terminie składania ofert, a jeśli wpłynie on do zamawiającego do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to zamawiający musi wyjaśnienia sformułować i upublicznić.

Jeżeli natomiast taki wniosek wpłynie po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to zamawiający wyjaśnień formułować nie musi. Bez względu jednak na to, kiedy wniosek wpłynął, jeżeli zamawiający podejmie decyzję o wyjaśnieniu, to musi go udzielić w określonym terminie, tj. nie później niż na:

 

  • 6 dni przed upływem terminu składania ofert – dla postępowań powyżej progów unijnych;
  • 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
  • 2 dni przed upływem terminu składania ofert – dla zamówień poniżej progów unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne