Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Uprawnienia do projektowania

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Danuta Domżalicka

Warunkiem udziału w postępowaniu jest między innymi dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Takimi w przypadku zamówień budowlanych są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kwestia uprawnień budowlanych, w tym uprawnień do projektowania, została szczegółowo unormowana w ustawie Prawo budowlane (dalej: pr.bud.). Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą pełnić zdefiniowane w pr.bud. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (zob. ramka: Artykuł 12...).

Warunki uzyskania uprawnień

Zgodnie z obowiązującym pr.bud. osoba, która pragnie uzyskać uprawnienia budowlane (poświadczone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego), musi spełniać następujące warunki:

 

  • posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją;
  • zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.


Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis (również w drodze decyzji) do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pr.bud. (art. 12a) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W takim przypadku mogą one wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezależnie od tego, czy zostały wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne