Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Oferta wspólna

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    wadium   oświadczenie   konsorcjum   gwarancja   pełnomocnictwo   siwz
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w przypadku składania oferty wspólnej?


Z charakterem prawnym oraz istotą konsorcjum wiążą się określone skutki w zakresie sposobu składania tych dwóch kluczowych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W mojej ocenie inaczej powinno być złożone oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, a inaczej oświadczenie o braku istnienia podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 pzp powinien podpisać pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pzp, a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – odrębnie każdy uczestnik konsorcjum. Wynika to z tego, że podstawą wspólnego złożenia oferty jest najczęściej niemożność spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez pojedynczych wykonawców. Wobec tego, gdyby każdy z nich oddzielnie podpisał oświadczenie o spełnianiu warunków, byłoby to w istocie złożenie nieprawdziwej informacji. Dlatego oświadczenie to powinien w ich wspólnym imieniu podpisać pełnomocnik (lider konsorcjum). Inaczej rzecz się ma z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia. To oświadczenie musi być indywidualnie podpisane przez każdego konsorcjanta, ponieważ istnienie podstaw do wykluczenia w odniesieniu do jednego z wykonawców występujących wspólnie powoduje konieczność wykluczenia całego konsorcjum. Potwierdza to również orzecznictwo, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów UZP z 24 stycznia 2007 r. (UZP/ZO/0–62/07), orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z 16 czerwca 2009 r. (0965-DB/75/09) czy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2007 r. (X Ga 219/2007).

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne