Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Oferta wspólna

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    konsorcjum   wadium   oświadczenie   siwz   gwarancja   pełnomocnictwo
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w przypadku składania oferty wspólnej?


Z charakterem prawnym oraz istotą konsorcjum wiążą się określone skutki w zakresie sposobu składania tych dwóch kluczowych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W mojej ocenie inaczej powinno być złożone oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, a inaczej oświadczenie o braku istnienia podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 pzp powinien podpisać pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pzp, a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – odrębnie każdy uczestnik konsorcjum. Wynika to z tego, że podstawą wspólnego złożenia oferty jest najczęściej niemożność spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez pojedynczych wykonawców. Wobec tego, gdyby każdy z nich oddzielnie podpisał oświadczenie o spełnianiu warunków, byłoby to w istocie złożenie nieprawdziwej informacji. Dlatego oświadczenie to powinien w ich wspólnym imieniu podpisać pełnomocnik (lider konsorcjum). Inaczej rzecz się ma z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia. To oświadczenie musi być indywidualnie podpisane przez każdego konsorcjanta, ponieważ istnienie podstaw do wykluczenia w odniesieniu do jednego z wykonawców występujących wspólnie powoduje konieczność wykluczenia całego konsorcjum. Potwierdza to również orzecznictwo, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów UZP z 24 stycznia 2007 r. (UZP/ZO/0–62/07), orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z 16 czerwca 2009 r. (0965-DB/75/09) czy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2007 r. (X Ga 219/2007).

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne