Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Oferta wspólna

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    oświadczenie   wadium   konsorcjum   gwarancja   pełnomocnictwo   siwz
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w przypadku składania oferty wspólnej?


Z charakterem prawnym oraz istotą konsorcjum wiążą się określone skutki w zakresie sposobu składania tych dwóch kluczowych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W mojej ocenie inaczej powinno być złożone oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, a inaczej oświadczenie o braku istnienia podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 pzp powinien podpisać pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pzp, a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – odrębnie każdy uczestnik konsorcjum. Wynika to z tego, że podstawą wspólnego złożenia oferty jest najczęściej niemożność spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez pojedynczych wykonawców. Wobec tego, gdyby każdy z nich oddzielnie podpisał oświadczenie o spełnianiu warunków, byłoby to w istocie złożenie nieprawdziwej informacji. Dlatego oświadczenie to powinien w ich wspólnym imieniu podpisać pełnomocnik (lider konsorcjum). Inaczej rzecz się ma z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia. To oświadczenie musi być indywidualnie podpisane przez każdego konsorcjanta, ponieważ istnienie podstaw do wykluczenia w odniesieniu do jednego z wykonawców występujących wspólnie powoduje konieczność wykluczenia całego konsorcjum. Potwierdza to również orzecznictwo, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów UZP z 24 stycznia 2007 r. (UZP/ZO/0–62/07), orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z 16 czerwca 2009 r. (0965-DB/75/09) czy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2007 r. (X Ga 219/2007).

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne