Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dyrektywa sektorowa po zmianach

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Paweł Nowicki

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” przedstawione zostały podstawowe zmiany zaproponowane w tzw. dyrektywie klasycznej, która koordynuje procesy udzielania zamówień w sektorze publicznym. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w zakresie zamówień publicznych udzielanych w sektorze użyteczności publicznej. Zamówienia te regulowane są aktualnie tzw. dyrektywą sektorową, czyli dyrektywą 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Uzasadnienie odrębności przepisów

Za utrzymaniem odrębnego reżimu prawnego dla zamówień sektorowych przemawiają nadal te same argumenty, które zgłaszano w 2004 r. przy uchwalaniu obecnie obowiązującej w tym zakresie dyrektywy. Instytucje unijne uczestniczące w debacie (Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski) zgodnie wskazały na istniejącą w Unii Europejskiej (dalej: UE) różnorodność sposobów, za pomocą których instytucje krajowe mogą wpływać na zachowania podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, łącznie z udziałem w ich kapitale i członkostwem w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych.

Podkreślono również zamknięty charakter rynków, na których działają zamawiający sektorowi. Jest on konsekwencją istnienia specjalnych lub wyłącznych praw państw członkowskich w zakresie usług użyteczności publicznej. Z drugiej strony zaznaczono konieczność dalszego otwierania sektorowych zamówień publicznych na rynku unijnym, zgodnie z zasadami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE), takimi jak zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Nowa regulacja ma określić ramy dobrych praktyk handlowych przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej elastyczności procedur.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne