Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 1)

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa o finansach publicznych (dalej: ufp), która zmieniła perspektywę patrzenia na zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. W art. 68–70 ufp ustawodawca określił, czym jest nowy sposób zarządzania i wskazał cele nowego systemu zarządzania w administracji publicznej.

Celem kontroli zarządczej jest m.in. zapewnienie:

 

  • zgodności działalności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem.

Wyznaczanie i realizacja celów

Po zmianach zarządzanie szeroko rozumianymi finansami publicznymi nie sprowadza się wyłącznie do procesu decyzyjnego zgodnego ze schematem: źródło finansowania – realizacja zadania (wydatkowanie środków) – osiągnięcie określonego celu. Zmiany wnikają dużo głębiej, ponieważ z jednej strony zmierzają do racjonalizacji wydatkowania środków publicznych, a z drugiej mają sprawić, by administracja stała się wewnętrznie spójna i sprawna, wymiernie potrzebna i sprawdzalna oraz skuteczna. Oznacza to, że dzisiaj odpowiedzialność obejmuje nie tylko proces wydatkowania środków, ale również wszystkie elementy składowe prowadzące do realizacji zadań i osiągania celów przez administrację publiczną. Nastawienie na sprawne działanie jest dziś znakiem skutecznie funkcjonującego sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne