Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówienie na usługę archiwizacji

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Dokumentacja, która zawiera informację o wartości historycznej, musi być archiwizowana zgodnie z określonymi prawem normami. Na co zwrócić uwagę przy opisie przedmiotu zamówienia na usługę archiwizacji?

W rozumieniu art. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wszystkie akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób ich wytworzenia, to materiały archiwalne. Dotyczy to dokumentacji, która powstała w przeszłości i powstaje współcześnie, będącej źródłem informacji o wartości historycznej: o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Obieg dokumentacji

Postępowanie z dokumentacją w instytucjach od chwili wpływu do kancelarii (sekretariatu) lub od momentu wytworzenia jej w komórce organizacyjnej, a także obieg dokumentacji w trakcie załatwiania spraw reguluje instrukcja kancelaryjna. Ustanawia ona zasady rejestrowania spraw, znakowania pism, zakładania teczek aktowych oraz zasady przekazywania akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego (dokumenty kategorii A) bądź do składnicy akt (dokumenty kategorii B) – jest więc podstawą pracy biurowej jednostki.

W bieżącej działalności instytucji zdecydowana większość dokumentów ma formę papierową. Ograniczone możliwości magazynowe mogą powodować, że dokumentacja będzie przechowywana poza siedzibą jednostki, w pomieszczeniach podmiotu wybranego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne