Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Mariusz Partyka
Tagi:    siwz

OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

 


Definicja
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej; oferta w takiej postaci musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Kiedy można taką ofertę złożyć?
Jeżeli zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgoda taka co do zasady winna znaleźć się w siwz, ale może również zostać wyrażona w trakcie postępowania jako np. odpowiedź na wątpliwości wykonawcy (wyjaśnienie siwz). Oferta złożona w takiej formie musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Gdzie należy zamieścić informację i w jakim zakresie?
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne