Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Inny dokument niż polisa

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Wojciech Chwastyk
Tagi:    polisa
Rys. B. Brosz

Żądanie od wykonawców dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ma na celu ocenę ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nazwa tego dokumentu nie powinna przesądzać o jego ważności i mocy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Ich rodzaje i formy określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie). Akt ten wymienia opłaconą polisę wśród dokumentów, których zamawiający może żądać w celu wykazania przez wykonawcę spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Gwarancja wiarygodności

Celem polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Zamawiający biorą ją pod uwagę przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Chcąc uzyskać gwarancję wiarygodności wykonawcy i jego zdolności do prawidłowego wykonania zamówienia, żądają wykazania, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na określoną – związaną z przedmiotem zamówienia – sumę. Praktyka pokazuje jednak, że przedsiębiorcy, w szczególności zagraniczni, choć są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, nie mogą potwierdzić tego dokumentem o nazwie „polisa”. Zdarza się bowiem często, że dokument o takiej nazwie nie jest przez ubezpieczyciela wystawiany. Zamiast tego ubezpieczyciel wystawia inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, np. certyfikat. Nie ma wówczas wątpliwości, że przedstawienie przez wykonawcę innego dokumentu niż polisa, wykazującego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, uznać należy za prawidłowe. Wynika to wprost z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, gdzie określono, że w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, zamawiający może żądać „opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne