Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Inny dokument niż polisa

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Wojciech Chwastyk
Tagi:    polisa
Rys. B. Brosz

Żądanie od wykonawców dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ma na celu ocenę ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nazwa tego dokumentu nie powinna przesądzać o jego ważności i mocy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Ich rodzaje i formy określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie). Akt ten wymienia opłaconą polisę wśród dokumentów, których zamawiający może żądać w celu wykazania przez wykonawcę spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Gwarancja wiarygodności

Celem polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Zamawiający biorą ją pod uwagę przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Chcąc uzyskać gwarancję wiarygodności wykonawcy i jego zdolności do prawidłowego wykonania zamówienia, żądają wykazania, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na określoną – związaną z przedmiotem zamówienia – sumę. Praktyka pokazuje jednak, że przedsiębiorcy, w szczególności zagraniczni, choć są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, nie mogą potwierdzić tego dokumentem o nazwie „polisa”. Zdarza się bowiem często, że dokument o takiej nazwie nie jest przez ubezpieczyciela wystawiany. Zamiast tego ubezpieczyciel wystawia inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, np. certyfikat. Nie ma wówczas wątpliwości, że przedstawienie przez wykonawcę innego dokumentu niż polisa, wykazującego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, uznać należy za prawidłowe. Wynika to wprost z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, gdzie określono, że w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, zamawiający może żądać „opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne