Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Wybór oferty niekompletnej (cz. 1)

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek
Tagi:    komisja przetargowa   siwz

Podczas oceny ofert i wniosków zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy, przedkładając wymagane oświadczenia i dokumenty, wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Początkowo w systemie zamówień publicznych już sam brak parafy wykonawcy lub numeru na jednej ze stron oferty powodował jej odrzucenie, nie było również możliwości uzupełnienia jakiegokolwiek dokumentu. Obecnie, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów jest wręcz obowiązkiem zamawiającego.

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

W pzp nie określono momentu, w którym powinno nastąpić wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że konieczność wezwania do uzupełnienia występuje zarówno w toku badania i oceny ofert, jak i po wyborze najkorzystniejszej oferty, gdy zamawiający zorientuje się, że nie dopełnił obowiązku wezwania do uzupełnienia dokumentów lub niewłaściwie ocenił dokumenty złożone przez wykonawców (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 sierpnia 2011 r., KIO 1689/11).

Konieczność wezwania może również orzec Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) w toku procedury odwoławczej lub Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) w czasie kontroli uprzedniej lub doraźnej prowadzonej przed udzieleniem zamówienia. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jest możliwe zatem aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne