Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    dostawa   robota budowlana   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Ostatnia litera alfabetu zamawiającym najczęściej kojarzy się z takimi pojęciami, jak zamówienie, zabezpieczenie czy załączniki. Bez ich znajomości nie da się prawidłowo przeprowadzić przetargu.

ZAMÓWIENIEM publicznym jest odpłatna umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa, usługa lub robota budowlana.

ZABEZPIECZENIE należytego wykonania umowy zabezpiecza roszczenia zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy. Jego wartość może mieścić się w granicach 2–10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej w chwili zawarcia umowy, jednak gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, może być tworzone poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonywane zamówienie. W takiej sytuacji w dniu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przynajmniej 30% jego wartości.

Gdy zamówienie współfinansowane jest ze środków UE lub z niepodlegających zwrotowi środków EFTA lub innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych albo gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający może udzielić ZALICZEK na poczet wykonania zadania. Obowiązkowe jest wówczas zamieszczenie informacji o zaliczce w ogłoszeniu o zamówieniu albo w siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne