Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Etyka zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Małgorzata Zych

Zasady udzielania zamówień określone w pzp to nie to samo, co zasady etyki zamówień publicznych. Etyka zaczyna się od człowieka, pozbawionego etykiety zamawiającego lub wykonawcy.

Mówienie o etyce w kontekście zamówień publicznych nie jest łatwe. Jak dotąd nie ma na ten temat żadnych opracowań. Wydaje się więc, że jedyne, o czym można mówić w związku z etyką na tym polu, to zasady udzielania zamówień wskazane w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Katalog zasad otwierają wyrażone łącznie w art. 7 pzp zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców, które uznać należy za fundamentalne. Pierwsza z nich – zasada zachowania uczciwej konkurencji – oznacza takie działania zamawiającego, dzięki którym czyn nieuczciwej konkurencji zostanie ujawniony, a wykonawca, który się go dopuścił, nie będzie mógł złożyć najkorzystniejszej oferty. Druga – zasada równego traktowania wykonawców, zwana też zasadą równości1 – nakazuje zamawiającemu takie same traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca dał temu wyraz w konsekwentnym rozwinięciu zasady w art. 29 ust. 2 pzp (określenie przedmiotu zamówienia). Co istotne – zasada ta jednak nie oznacza zrównania pozycji wykonawców z zamawiającym, a jedynie równość wszystkich wykonawców względem siebie nawzajem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne