Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Etyka zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Małgorzata Zych

Zasady udzielania zamówień określone w pzp to nie to samo, co zasady etyki zamówień publicznych. Etyka zaczyna się od człowieka, pozbawionego etykiety zamawiającego lub wykonawcy.

Mówienie o etyce w kontekście zamówień publicznych nie jest łatwe. Jak dotąd nie ma na ten temat żadnych opracowań. Wydaje się więc, że jedyne, o czym można mówić w związku z etyką na tym polu, to zasady udzielania zamówień wskazane w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Katalog zasad otwierają wyrażone łącznie w art. 7 pzp zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców, które uznać należy za fundamentalne. Pierwsza z nich – zasada zachowania uczciwej konkurencji – oznacza takie działania zamawiającego, dzięki którym czyn nieuczciwej konkurencji zostanie ujawniony, a wykonawca, który się go dopuścił, nie będzie mógł złożyć najkorzystniejszej oferty. Druga – zasada równego traktowania wykonawców, zwana też zasadą równości1 – nakazuje zamawiającemu takie same traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca dał temu wyraz w konsekwentnym rozwinięciu zasady w art. 29 ust. 2 pzp (określenie przedmiotu zamówienia). Co istotne – zasada ta jednak nie oznacza zrównania pozycji wykonawców z zamawiającym, a jedynie równość wszystkich wykonawców względem siebie nawzajem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne