Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Uzupełnianie dokumentów

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Czy w świetle art. 26 ust. 3 pzp mogę uzupełnić w wykazie oferowanego przeze mnie asortymentu brakujące, a wymagane przez zamawiającego nazwy oferowanych urządzeń?

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 pzp dotyczy wszystkich dokumentów lub oświadczeń wskazanych w art. 25 ust. 1 pzp, czyli tych, które potwierdzają spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub zaproszeniu do składania ofert. Ważne jest odróżnienie treści oferty, którą można i należy wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 pzp, od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający zobowiązany jest uzupełnić i wyjaśnić na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 pzp. Z pewnością wykaz z brakującymi informacjami identyfikującymi oferowany przez wykonawcę asortyment nie jest dokumentem przedmiotowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pzp. W tym przypadku nie ma zatem zastosowania art. 26 ust. 3 pzp, a braki w tym zakresie podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności oferty z treścią siwz, stanowiąc podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Zmieniając wykaz asortymentu i uzupełniając brakujące nazwy urządzeń, wykonawca dokonałby niedozwolonych zmian w treści oferty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne