Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiany w dyrektywie

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Paweł Nowicki

Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień publicznych.

Podczas gdy w Polsce nadal nowelizujemy ustawę – Prawo zamówień Publicznych (dalej: pzp), dostosowując ją do aktualnych regulacji prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, debata prowadzona między Komisją Europejską, Radą oraz Parlamentem Europejskim osiągnęła konsensus w kwestii tekstu trzech nowych dyrektyw. Chodzi o nowelizację dwóch dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (zastępujących obecną dyrektywę 2004/18/WE, czyli tzw. dyrektywę klasyczną, oraz dyrektywę 2004/17/WE, czyli tzw. dyrektywę sektorową) i uchwalenie zupełnie nowej, traktującej o udzielaniu koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zgodnie z komunikatem Parlamentu Europejskiego zostaną one poddane pod głosowanie najprawdopodobniej w październiku br. Oznacza to, że w 2016 r. w Unii Europejskiej obowiązywać będzie nowy porządek prawny kształtujący system zamówień publicznych. Wskazana data wynika z przyjętego terminu 24 miesięcy, które państwa członkowskie będą miały na implementację nowych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Dyrektywy te stanowić będą piątą generację dyrektyw zamówieniowych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną w zarysie zmiany dotyczące dyrektywy klasycznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne