Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiany w dyrektywie

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Paweł Nowicki

Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień publicznych.

Podczas gdy w Polsce nadal nowelizujemy ustawę – Prawo zamówień Publicznych (dalej: pzp), dostosowując ją do aktualnych regulacji prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, debata prowadzona między Komisją Europejską, Radą oraz Parlamentem Europejskim osiągnęła konsensus w kwestii tekstu trzech nowych dyrektyw. Chodzi o nowelizację dwóch dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (zastępujących obecną dyrektywę 2004/18/WE, czyli tzw. dyrektywę klasyczną, oraz dyrektywę 2004/17/WE, czyli tzw. dyrektywę sektorową) i uchwalenie zupełnie nowej, traktującej o udzielaniu koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zgodnie z komunikatem Parlamentu Europejskiego zostaną one poddane pod głosowanie najprawdopodobniej w październiku br. Oznacza to, że w 2016 r. w Unii Europejskiej obowiązywać będzie nowy porządek prawny kształtujący system zamówień publicznych. Wskazana data wynika z przyjętego terminu 24 miesięcy, które państwa członkowskie będą miały na implementację nowych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Dyrektywy te stanowić będą piątą generację dyrektyw zamówieniowych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną w zarysie zmiany dotyczące dyrektywy klasycznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne