Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Odwołanie w aukcji elektronicznej

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Jerzy Masztalerz

Wskazanie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, kto został wykluczony z postępowania lub czyją ofertę odrzucono, nie wystarczy wykonawcy do sporządzenia zarzutów odwołania.

Postępowania, w których zamawiający decyduje się na przeprowadzenie aukcji elektronicznej, podlegają specyficznym zasadom w zakresie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Podzielona jest ona na dwa etapy:

1) zaproszenie do aukcji elektronicznej,
2) wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Jak wynika z art. 91b ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zamawiający zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, a następnie po przeprowadzeniu aukcji, zgodnie z art. 92 ust. 1, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Takie ukształtowanie postępowania powoduje wątpliwości co do tego, w jakich terminach można kwestionować decyzje zamawiającego.

Kiedy wnieść odwołanie?

Przepisy wyraźnie wskazują, że badanie i ocena ofert w zakresie przesłanek odrzucenia i wykluczenia powinny być zakończone do momentu zaproszenia do aukcji elektronicznej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne