Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Ochrona podwykonawcy

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Katarzyna Grzywacka, Anna Oleksiewicz, Robert Mikulski, Stanisław Szypowski
Tagi:    zaliczka   siwz   referencje

Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego.

W toku prac nad ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: projekt)1, przedłożony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przyjęty projekt nowelizacji pzp w głównej mierze ma regulować kwestię podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Jego celem jest usprawnienie i zwiększenie ochrony podwykonawców – i to podwykonawców świadczących nie tylko roboty budowlane, ale także dostawy i usługi. Propozycja ta wprowadza istotne rozszerzenie określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego (dalej: kc) zasad ochrony podwykonawców również na tych, którzy wykonują czynności inne niż roboty budowlane. Trzeba przy tym pamiętać, że to już kolejna nowelizacja przepisów w tym zakresie – w ubiegłym roku bowiem weszły w życie regulacje dotyczące kwestii płatności na rzecz podwykonawców realizujących drogowe inwestycje na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmiany w ochronie podwykonawcy

Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, najbardziej poszkodowany przy realizacji projektów infrastrukturalnych jest podwykonawca.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne