Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zamówienie na szkolenia

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Michał Zastrzeżyński

Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny?

Na rynku działa wiele podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Jednak ich ilość nie zawsze idzie w parze z jakością świadczonych usług. Znaczna część firm szkoleniowych nie posiada ani wiedzy, ani doświadczenia, ani profesjonalnej kadry dydaktycznej, gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Na zamawiającym ciąży obowiązek profesjonalnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zminimalizuje ryzyko powierzenia jego realizacji niesolidnemu wykonawcy.

Szkolenie jako usługa niepriorytetowa

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu usług) zawiera 11 kategorii usług niepriorytetowych (kategorie od 17 do 27). Kategoria 24 obejmuje usługi edukacyjne i szkoleniowe. Usługami szkoleniowymi o charakterze niepriorytetowym są te, które w ramach Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone zostały numerami od 80100000–5 do 80660000–8, z wyłączeniem 80533000–9, 80533100–0 oraz 80533200–1. A zatem nie wszystkie usługi szkoleniowe należą do kategorii usług niepriorytetowych. Usługami szkoleniowymi, których zamawiający nie będzie mógł potraktować jako niepriorytetowe, są m.in. usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe (CPV: 80533000–9), usługi szkolenia komputerowego (CPV: 80533100–0) czy też kursy komputerowe (CPV: 80533200–1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne