Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zamówienie na szkolenia

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Michał Zastrzeżyński

Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny?

Na rynku działa wiele podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Jednak ich ilość nie zawsze idzie w parze z jakością świadczonych usług. Znaczna część firm szkoleniowych nie posiada ani wiedzy, ani doświadczenia, ani profesjonalnej kadry dydaktycznej, gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Na zamawiającym ciąży obowiązek profesjonalnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zminimalizuje ryzyko powierzenia jego realizacji niesolidnemu wykonawcy.

Szkolenie jako usługa niepriorytetowa

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu usług) zawiera 11 kategorii usług niepriorytetowych (kategorie od 17 do 27). Kategoria 24 obejmuje usługi edukacyjne i szkoleniowe. Usługami szkoleniowymi o charakterze niepriorytetowym są te, które w ramach Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone zostały numerami od 80100000–5 do 80660000–8, z wyłączeniem 80533000–9, 80533100–0 oraz 80533200–1. A zatem nie wszystkie usługi szkoleniowe należą do kategorii usług niepriorytetowych. Usługami szkoleniowymi, których zamawiający nie będzie mógł potraktować jako niepriorytetowe, są m.in. usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe (CPV: 80533000–9), usługi szkolenia komputerowego (CPV: 80533100–0) czy też kursy komputerowe (CPV: 80533200–1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne