Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kredyt jako przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Agnieszka Szulakowska

Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju kredyty.

Na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) zarząd jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach. Chcąc zaciągnąć kredyt, jst musi jednak stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Jak rozumieć pojęcie „tryb”?

Analizując pojęcie „tryb”, do którego ustawodawca odnosi się w art. 264 ust. 4 ufp, warto zapoznać się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 19 lipca 2011 r. (218/K/11), w treści której czytamy, że: „Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. Jednakże (…) w przypadku zawartej umowy decydującym nie jest to, czy kwota odsetek od przewidzianych umową kredytów krótkoterminowych, udzielonych w okresie obowiązywania umowy, przekroczy, czy też nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne