Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Kredyt jako przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Agnieszka Szulakowska

Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju kredyty.

Na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) zarząd jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach. Chcąc zaciągnąć kredyt, jst musi jednak stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Jak rozumieć pojęcie „tryb”?

Analizując pojęcie „tryb”, do którego ustawodawca odnosi się w art. 264 ust. 4 ufp, warto zapoznać się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 19 lipca 2011 r. (218/K/11), w treści której czytamy, że: „Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. Jednakże (…) w przypadku zawartej umowy decydującym nie jest to, czy kwota odsetek od przewidzianych umową kredytów krótkoterminowych, udzielonych w okresie obowiązywania umowy, przekroczy, czy też nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne